9a.krestanka.cz

Plavecký výcvik žáků 2. ročníku


Plavecký výcvik žáků 2. ročníku ve školním roce 2020/2021

Důležité informace pro zákonné zástupce:
 • výuka plavání se uskuteční v souladu s doporučeními MŠMT a MZd a za podmínek příslušných hygienických a protiepidemických opatření ke COVID – 19 – zajistí provozovatel bazénu a Plavecká škola Jihlava (viz níže)
 • plavecký výcvik bude probíhat od 9. 9. – 16. 2. 2020 vždy ve středu od 10,15 do 11 hodin na bazénu ZŠ Demlova Jihlava bez přítomnosti cizích žáků
 • podrobné informace obdrží zákonní zástupci od třídní učitelky na začátku školního roku
 
DOPORUČENÉ POKYNY K PROVÁDĚNÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
******************
MŠMT vydalo dne 18. 8. 2020 „Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19“, který naleznete na webových stránkách MŠMT. Nikde v něm není zmínka o zrušení nebo omezení výuky plavání. V součinnosti s provozovateli obou bazénů (SMJ Jihlava a bazén Demlova) jsme připravili několik hygienických a organizačních doporučení. Jedná se o situace při příchodu do zařízení, v šatnách, sprchách a na bazénu při vlastní výuce. Budeme se snažit tato doporučení v co největší míře aplikovat v praxi, abychom snížili riziko nákazy COVID-19.
 
 • při přepravě zvažte použití roušek, zejména pokud se jedná o žáky různých škol a tříd
 • po příchodu do šaten vstupují jednotlivé třídy do šaten odděleně tak, aby nedocházelo ke sdružování různých skupin žáků (tříd)
 • ve sprchách zajistit zvýšené dodržování hygienických zásad (řádné umytí mýdlem a osprchování) jak při příchodu, tak i při odchodu
 • při výuce se budeme snažit o dodržování vzájemných odstupů jednotlivých žáků v co možná největším rozsahu
 • po skončení výuky zajistíme odchod do sprch tak, aby nedocházelo k setkávání různých skupin (tříd), případně k setkávání se žáky jiné školy
 • v součinnosti s provozovatelem zajistíme průběžné dezinfikování šatnových a společných prostor zařízení (zahrnuje i WC)
 • provozovatel zajistí dezinfekci a čištění plaveckých pomůcek v co možná největší míře
 • vyřadíme z plavecké výuky na nezbytně nutnou dobu žáky s evidentními příznaky nemoci COVID-19, toto by měla zajistit už sama škola
Tato situace bude klást zvýšené nároky jak na pedagogický dozor, tak i na pracovníky Plavecké školy Jihlava. Věříme, že těmito pokyny přispějeme ke zdárnému průběhu plavecké výuky a nedojde k jejímu omezování.
Plavecká škola Jihlava
 
 úterý 25. 8. 2020
Copyright © 2020 9a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.