9a.krestanka.cz

Přijímací zkoušky na SŠ - TESTOVÁNÍ

středa 21. 4. 2021

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

1. Testování ve škole 
 • testování (antigenní test) pro přijímací řízení proběhne v naší škole v tělocvičně;
 • žáci 9. ročníku, kteří budou konat JPZ (jednotnou přijímací zkoušku) či školní PZ (přijímací zkoušku), se dostaví 28. 4. 2021 (středa) v 8:10 do budovy školy;
 • žáci 5. a 7. ročníku, kteří budou konat JPZ, se dostaví 30. 4. 2021 (pátek) v 8:10 do budovy školy;
 • pokud žák testování odmítne, nebude mu umožněno přijímací zkoušku vyžadující osobní přítomnost vykonat;
 • po vyhodnocení negativního testu dostanou žáci potvrzení pro střední školu;
 • v případě pozitivního výsledku antigenního testu je nařízeno absolvovat RT-PCR test;
  • v případě negativního výsledku RT-PCR testu uchazeč předloží u PZ potvrzení tohoto testu, který je směrodatný;
  • v případě pozitivního výsledku RT-PCR testu uchazeč přikládá tento doklad k omluvě účasti na zkoušce a má právo na náhradní termín PZ;
2. Provedení testu poskytovatelem zdravotních služeb
 • doklad o negativním výsledku antigenního či RT-PCR testu, jež není starší 7 dnů, uchazeč doloží u PZ;
3. Prodělání onemocnění COVID-19
 • uchazeč doloží potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, přičemž neuplynulo více než 90 dní od prvního pozitivního testu;
4. Očkování
 • uchazeč se prokáže certifikátem MZd o provedeném očkování proti COVID-19 a od aplikace druhé očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní
 
Výše uvedené způsoby se uplatní i v případě podporující osoby.
Uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek  (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).
Copyright © 2021 9a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.