9a.krestanka.cz

Vyučující


český jazyk - Mgr. Petr Procházka
anglický jazyk - Mgr. Marta Nešporová
německý jazyk - Mgr. Šárka Skasko
matematika - Mgr. Adriana Vojnović
fyzika - Mgr. Leona Šímová
přírodopis - Mgr. Veronika Košacká
zeměpis - Mgr. Veronika Košacká
dějepis - Mgr. Petr Procházka
výchova demokratického občana - Mgr. Marcela Vaňková
informatika - Bc. Tomáš Novák
etická výchova - Mgr. Šárka
Glösslová
výtvarná výchova - Mgr. Šárka Skasko
hudební výchova - Mgr. Dagmar Štěpánková
pracovní výchova - Mgr. Šárka Skasko
tělesná výchova - Bc. Tomáš Novák
chemie - Mgr. Adriana Vojnović
mediální výchova - Bc. Klára Plešingrová
výchova k finanční gramotnosti - Bc. Klára Plešingrová
ekologická a environmentální výchova - Mgr. Veronika Košacká

 
Copyright © 2021 9a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.